My K+

Gia hạn k+ toàn quốc

Gia hạn k+ toàn quốc

GIA HẠN THUÊ BAO K+ Từ ngày 01/10/2019, Truyền hình K+ có một số thay đổi nhỏ với các thời hạn 1, 3, 6 tháng do chi phí quản lý các thuê bao gia hạn với thời hạn ngắn phát sinh nhiều hơn so với các thuê bao dài hạn và do thực tế là K+ đã sở hữu độc quyền bản quyền của …

Gia Thuê Bao K+ Khu Vực Hồ Chí Minh

Gia Thuê Bao K+ Khu Vực Hồ Chí Minh GIA HẠN THUÊ BAO BIỂU PHÍ GIA HẠN THUÊ BAO ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/1/2018 , Tại Khu vực Hồ Chí Minh  *Thuê bao gói Premium+ (lắp chảo thu) hoặc TV BOX cùng được dùng ứng dụng myK+ miễn phí: Thời hạn Thuê bao tháng Tổng cước gia …

Gia Thuê Bao K+

Gia Thuê Bao K+

GIA HẠN THUÊ BAO Biểu phí thuê bao K+ : Thời hạn Thuê bao tháng Tổng cước gia hạn  1 tháng 150.000đ/tháng 150.000 VNĐ 3 tháng 135.000đ/tháng 405.000 VNĐ 6 tháng 135.000đ/tháng 810.000 VNĐ 12 tháng 125.000đ/tháng 1.500.000 VNĐ Multiroom: …