Hỗ trợ

Gia hạn k+ toàn quốc

Gia hạn k+ toàn quốc

GIA HẠN THUÊ BAO K+ Từ ngày 01/10/2019, Truyền hình K+ có một số thay đổi nhỏ với các thời hạn 1, 3, 6 tháng do chi phí quản lý các thuê bao gia hạn với thời hạn ngắn phát sinh nhiều hơn so với các thuê bao dài hạn và do thực tế là K+ đã sở hữu độc quyền bản quyền của …

CÁCH ĐĂNG KÝ MyK+ MIỄN PHÍ

    bước 1 : Tải App MyK+ từ APP Store trên IOS hoặc cửa hàng CH play trên ANDROI bước 2 : Nhấp vào ứng dụng myK+ Chọn Đăng ký tài khoản myK+ sau đó sẽ hiển thị ra tab mới như hình dưới chọn Đăng Ký Ngay myK+ bước 3 : Điền thông tin vào tab mới như hình …